STOP violence against Ethiopians in Saudi Arabiaአበራ ለማ

ረሀብ፣ ስቃይ እንግልቱ - መች አንሶህ አንት ወገኔ
ስደትን ምርኩዝ አድርገህ - መግባትህ ከምድር ኩነኔ?
ምን ሊበጅህ? ምን ሊቤዥህ? ከቤት እሳት ከደጅ እሳት
ማምለጫ የለህ መሸሸጊያ - መድረሻ የለህ አንዳች ጥጋት፤
ክብር ኩራትህ - እንደራፊ ተላይህ ላይ ተቀዶ
ኢትዮጵያዊ ስምና ሰንደቅ - ማላገጫ ሲሆን እባር ማዶ፤
ማን ያስጥልህ? ማን ይድረስልህ ወገኔ?
ማን ይዋስህ? ማን ይሁንህ ምስለኔ?
ባለቤቱ ያቀለለውን አሞሌ
መች ባለ'ዳ ሊል ቢሮሌ? ...

 

የትናንት ትናንት ሕመምህ - ያገርህ ጣውንታት ውጋት
የደርቡሹ፣ የፓሻው፣ ያታቱርኩ ሎሌ የግብጹ ባንዳ ጥቃት
አያት ቅማያትክን እንዳልበላ - ደሞ ባንተ ላይ ዙሮ መጣ
ያረብ ዘይቱ ቡላ ብስናት - ስካር አምቡላው ታናቱ ወጣ?
ለካስ የጀማላ ዛር አንጎልም የለው - ቲፈጥረው ኖሮን አንኮላ
እጎዳና ላይ ሰው አርዶ - ደሙን ጠጥቶ ሥጋውን ቆርጦ ሲበላ፤
ማን ያስጥልህ? ማን ይድረስልህ ወገኔ?
ማና ይዋስህ? ማን ይሁንህ ምስለኔ?
ባለቤቱ ያቀለለውን አሞሌ
መች ባለ'ዳ ሊል ቢሮሌ? ...

እውን አላህ እግር ጥሎት - ታረብ አገር ሂዶን ኑሯል
እሳኡዲ ጎራ ብሎ - ሳጥናኤልን ጠይቆታል?
"ሰውን ከሰው ለይተህ - ከትፈህ ብላ ብዬሃለሁ?"
እያለ እየጠየቀ - የራስ ፍጥርቱን እምባ
እሱ ራሱ እያዘራ - እሱ ራሱ እያነባ ...
"'አላህ አክበር! ...' አትበለኝ - ባፍ ጉቦ አትደልለኝ!
መካ መዲናን ጉቦ ሰጥተህ - የድሃ እምባ፣ የድሃ ደም፣ የድሃ ነፍስ አትገብረኝ!
ካንተ ጋር ውልም የለኝ - ንግግር እርቅም የለኝ! ..."
እያለ አላህ የማታ ማታ ፍርዱን ሰጥቶ
ግፉዓን ይቤጁ ይሆን - ስቅየታቸው ግዘፍ ነስቶ?
ያ የጥንት የጠዋቱ ጌታ - ልዑል እግዚአብሔር በርትቶ?
ያለያማ ማን አለው? ማን አለው ደራሽ?
ማን ያስጥለው? ማን ይድረስለት ወገኔ?
ማን ይዋሰው? ማን ይሁነው ምስለኔ?
ባለቤቱ ያቀለለውን አሞሌ
መች ባለ'ዳ ሊል ቢሮሌ? ...


አበራ ለማ

አዲስ ቪዲዮ

ዜና እና ፖለቲካ

ኪነ-ጥበብ

ቪዲዮ

መጻሕፍት

ስለእኛ

ይከተሉን!