ይኸነው አንተሁነኝ

“ጠባብ ብሔርተኛው ድርጅት ወያኔና ጭፍን ተከታዮቹ ለህሊና ዳኝነት በተለይም ለሕግ የበላይነት ያላቸው አመለካከትና ክብር እስከ ምን ድረስ ነው? ወያኔዎች የነበረውን የዚያን ጊዜውን የሕግ ሥርዓት “ትክክል አይደለም!”፣ “የሀገራችንን ሕዝብ በእኩልነት ለማስተዳደር ብቃት የለውም”፣ በተለይ እጅግ ጠበው በመነሳት “የኛ” የሚሉትን የትግራይ ሕዝብ ይጨቁናል በማለት የኃይል አማራጭን እንደተከተሉ ሁሉ፤ አሁንስ ተመሳሳይ ምክንያቶችን በማንሳት የኃይል አማራጭን ለመከተል ለወሰነ ሕዝብ ምላሻቸው ምንድን ነው? ...”

 

የሰው ልጅ ማኅበራዊ ፍጡር ነው። ለመኖር በግል ከሚያስፈልጉት የምግብ፣ የአልባሳትና መኖሪያ ቤት ማሟላት በተጨማሪ ለቀን ከቀን እንቅስቃሴው እና አካባቢውን በተለየ መልኩ ለሱ እንዲመች አድርጎ ለማስዋብ ከሱ መሰል ሌሎች ሰዎች ጋር መተባበር የግድ ይለዋል። ሁሉንም ነገር በራሳችን የግል ጥንካሬና ችሎታ ብቻ መከወን ያለመቻላችን ሚስጥርም ተፈጥሮአዊ ማኅበራዊነታችን ነው።

  

በእርግጥ ሌሎች እንሰሳትም በማኅበር ይንቀሳቀሳሉ እንስሳዊ ፍላጎታቸውንም ያሟላሉ። እጅግ በጥልቀት በማሰብ ለምንቀሳቀሰው ለኛ ለሰዎች ግን ማኅበራዊነት ከሁሉም በላይ ፋይዳው የገዘፈ ነው። ያንዳችን እንቅስቃሴ የሌላኛውን መንገድ እንዳያበላሸው ከሌሎች እንስሳት ይልቅ ቀርበን በመወያየት በመነጋገርና በመስማማት ለጋራ ጥቅም የጋራ ውሳኔ እናሳልፋለን። በዚህም መሰረት ትዳር ከመመስረት ጀምሮ ባካባቢያችን የምናቃቁማቸው እንደ እድር እቁብ፣ የሙያ ማኅበራት፣ የደቦ ጊዜያዊ ትብብርና ሌሎችም መሰል ስብስቦች ያሉንን እለታዊ እንቅስቃሴዎች ለብቻችን ማሸነፍ ያለመቻላችን ችግር የፈጠራቸው ማኅበራዊ መፍትሄዎች ናቸው።

 

እነዚህን ማኅበራዊ ስብስቦች ለመምራት ደግሞ ህሊናዊ ዳኝነትን ከመጠቀም በተጨማሪ ሌሎችንም የጋራ ስምምነቶችንና መመሪያዎችን በሥራ ላይ እናውላለን። ለሰው ልጅ ትልቁ ዳኛው የራሱ ህሊና ነው። ህሊናው የሚያዘውን ይከውናል። በግልም ሆነ በማኅበር ለሚያጋጥሙት ችግሮች መፍትሄ የሚያገኘው ከህሊናው ሊሆን ይገባል። ነገር ግን ዓለም ሁሌም እንዲህ አይደለችም። አንዳንዱ የራሱን ጥቅምና ማንነት ከሌሎች በተለየ መልኩ ከፍ ለማድረግ፤ ባካባቢው የሚኖሩትን ሰዎች ፍላጎትና ጥቅም ለመጋፋት የራሱን ትልቅና ሀቀኛ ፍርድ ቤት ህሊናውን ይጨቁናል። “እየሰራህ ያለኸው ትክክል አይደለም” እያለ ሌት ከቀን የሚገስጸውን ህሊናውን በመጫን የሌሎችን ፍላጎት የሚጎዳ፣ የአካባቢ ሰላምና ማኅበራዊ ግንኙነት የሚያደፈርስና የሀገርን ጥቅም የሚያጠፋ ሥራ እንዳይሰራ በጋራና በሙሉ ስምምነት በጸደቀ ሕግ ይገዛል።

 

በዚህም መሰረት ለህሊናው ዳኝነት ያልተገዛ የማኅበረሰቡ አባል በጋራ በተቀመጠው ሕግ መሰረት አግባብነት ያለው ቅጣት እንዲቀበል ይደረጋል። ስለሆነም ማንኛውም የማኅበረሰቡ አባል ይህ ሕግ ሳይዛነፍና አንዱን በተለየ አቅርቦ ሌላውን ሳያርቅ፤ ላንዱ የበለጠ መብትና ጥቅም ሰጥቶ ለሌላው ሳያሳንስ፤ አንዱ የበለጠ እንዲተማመንበትና ሌላው ግን እንዲጠራጠረው ሳያደርግ እንደሚሰራ እርግጠኛ ሊሆን ይገባል። በጥቅሉ ማንኛውም የማኅበረሰቡ አባል ሁሉም ሰው ያለልዩነት በጋራ ለጸደቀው መተዳደሪያ ደንብ ወይም ሕግ እንደሚገዛ እርግጠኛ መሆን አለበት።

 

ጠባብ ብሔርተኛው ድርጅት ወያኔና ጭፍን ተከታዮቹስ ለዚህ የህሊና ዳኝነት በተለይም ለሕግ የበላይነት ያላቸው አመለካከትና ክብር እስከ ምን ድረስ ነው? ወያኔዎች የነበረውን የዚያን ጊዜውን የሕግ ሥርዓት “ትክክል አይደለም!”፣ “የሀገራችንን ሕዝብ በእኩልነት ለማስተዳደር ብቃት የለውም”፣ በተለይ እጅግ ጠበው በመነሳት “የኛ” የሚሉትን የትግራይ ሕዝብ ይጨቁናል በማለት የኃይል አማራጭን እንደተከተሉ ሁሉ፤ አሁንስ ተመሳሳይ ምክንያቶችን በማንሳት የኃይል አማራጭን ለመከተል ለወሰነ ሕዝብ ምላሻቸው ምንድን ነው? ...

 

ወያኔ ጠንካሮችን ለማንበርከክ፣ ያልነበረውን እንዳለ የነበረውንም እንደሌለ ለማስመሰል፣ ያገዛዝ ሥርዓቱን መልካም አስመስሎ ለማሳየት ወይም ያልፈለጋቸውን እሱ በፈለገው መልክ ለማቅረብ በቀጥታ ኃይል ከመጠቀም አንስቶ መረጃ መዝረፍ፣ ማጥፋትና ማቃጠልን ጨምሮ የሃሰት ምስክሮችን እስከማቅረብና በጣም ሲከፋ ደግሞ ሁሌም ሲያደርገው እንደነበረውና ሰሞኑንም እንደደገመው በውሸት የተቀነባበሩ ፊልሞችን በማዘጋጀት የግልም ሆነ የጋራ መብታችንን ሲረገጥ መቆየቱ አሌ የሚባል አይደለም።

 

ሙስሊምና ክርስቲያን ማኅበረሰቦችን በማጋጨት ከሁለቱም በኩል የተለየ ድጋፍን ለማግኘት በማስላትና የአገዛዘዝ ዘመኑን ለማራዘም አስቦ ከሰራው “ጅሃዳዊ ሐረካት” ከተሰኘው የወረደ የፊልም ቅንብር በፊትም ወያኔ ሌሎች ቅንብሮችን አዘጋጅቶ ማስመረቁ የሚዘነጋ አይደለም። ከዚህ በፊትም በ2003 ዓ.ም. መጠናቀቂያና 2004 ዓ.ም. መግቢያ አካባቢ ወያኔ ከግንቦት 7 የፍትህ የነፃነትና የዴሞክራሲ ንቅናቄ ጋር ግንኙነት አላችሁ ባላቸው ብዙ ኢትዮጵያዊያን ላይ ተመሳሳይና የወረደ የፊልም ቅንብር ሰርቶባቸዋል። አግባብነት የሌለው ፍርድም እንዳሳለፈ የቅርብ ጊዜ የሃዘን ትዝታችን ነው።

 

በኦሮሞ ነፃነት ግንባር (ኦነግ) ላይም በተደጋጋሚ ተመሳሳይነት ያላቸውና አልፎ አልፎም ድርጅቱ ሰብዓዊ ርህራሄ የጎደላቸው እኩይ ተጋባራትን እንደፈጸመ በማስመሰልና ፊልሞችን በማቀነባበር አቅርቧል። ጥቅም አገኝበታለሁ ብሎ እስካሰበ ድረስ ማንኛውንም ነገር ከመከወን የማይመለሰው ወያኔ፤ በተደጋጋሚና በተለያዩ ቦታዎችና ወቅቶች ፈንጂዎችንና ቦንቦችን እራሱ በማፈንዳትና ምንም የማያውቁ ንጹሃን ኢትዮጵያዊያንን በጅምላ በመፈጀት፣ ህንጻዎችንና ድልድዮችን በራሱ መንገድ በማፈራረስ ኦነግ እንደፈጸመው በማስመሰል የሃሰት የፊልም ቅንብር አዘጋጅቶ ለኢትዮጵያ ሕዝብ አቅርቧል። ይህ እኩይ ሥራው በዊክሊክስ አማካኝነት ቢጋለጥበትም፤ አሁንም የውርደት ሥራውን እንዳላቋረጠ “ጅሃዳዊ ሐረካት” ከተሰኘው የሰሞኑ የፊልም ቅንብር እንረዳለን።

 

የወያኔ የፊልም ቅንብርና ዝግጅት አመል ከኢትዮጵያዊያን አልፎ በስዊድን ጋዜጠኞች ላይም ተተግብሯል። በኃይል የተባሉትን እንዲሉና በርሃ ላይ እየተሯሯጡ የተጠኑ ትዕይንቶችን እንዲተውኑ ተደርገዋል። ይህም ተቀነባብሮና ተስተካክሎ ሁላችንም እንደምናስታውሰው ለፍርድ ቤት በማስረጃነት ቀርቦ አስቀጥቷቸዋል። እንግዲህ ከዚህ ሁሉ የምንረዳው ወያኔ አስቸገሩኝ የሚላቸውን ግለሰቦች፣ ማኅበራት፣ ድርጅቶችና የማኅበረሰብ ክፍሎች ለማንበርከክና ማንኛውንም ፖለቲካዊም ሆነ ማኅበራዊ ኩነት እሱ በፈለገው መልኩ ባቻ ለማስኬድ የውሸት ፊልም ቀረጻ ድረስ የደረሰ ሥራና ከዚህም በላይ እንደሚሰራ ነው።

 

“ጅሃዳዊ ሐረካት” እና ይህን የመሳሰሉ የወያኔ የቀደሙ ሥራዎች ሕግ ተብሎ የተቀመጠውን የወያኔ የይስሙላ ሕግ እንኳ አጣሞ ለመተርጎም ሆን ተብለው የተሰሩ ሥራዎች ናቸው። በተለይ ሰሞኑን ይህ “ጅሃዳዊ ሐረካት” ፊልም እንዳይታይ በዚሁ ሕግ በፍርድ ቤት ትዕዛዝ ቢታገድም፤ እግዱ ተጥሶ እንዲታይ መደረጉ ይህ ሕግ የተባለው የወያኔ የይስሙላ ሕግ እንኳ በቅጡ እንዳይሰራ ጉልበተኞች ሊያቆሙት መቻላቸውን ያሳያል። ስለዚህ ይህ የይስሙላ ሕግ እንኳ ለተወሰኑት የሚሰራ፣ ለተቀሩት ደግሞ በወረቀት ላይ የሚነበብ ሆኗል ማለት ነው። ታዲያ በተግባር ይህ ከሆነ እንግዲህ ሕግን አምነው በሕግ ብቻ ተማምነው ለሚኖሩ ምን ቀረላቸው? ይህ የተወለካከፈ “ሕግ” ተብየ ሕግ እንደማይሰራ የተረዳው ማኅበረሰብስ የሚወስደው እርምጃ ምን ሊሆን ያችላል? በሕግ ሥርዓቱ ተስፋ የቆረጠ ሕዝብስ መብቱን በጉልበቱ ለማስከበር ቢንቀሳቀስ ወንጀል ነው የሚለው ማነው? መልሱን ላድማጭ ትቸዋለሁ። አበቃሁ!

ይኸነው አንተሁነኝ

እ.ኤ.አ. የካቲት 13 ቀን 2013

አዲስ ቪዲዮ

ዜና እና ፖለቲካ

ኪነ-ጥበብ

ቪዲዮ

መጻሕፍት

ስለእኛ

ይከተሉን!