ይገረም አለሙ

ኢትዮጵያውያን ለሃያ አምስት ዓመታት ባካሄድነው ትግል ከወያኔ አገዛዝ መላቀቅ አልቻልንም። በዚሁ መንገድና ስልት ቀጥሎም ከወያኔ አገዛዝ መላቀቅ እንደማይቻል ከመቼውም ጊዜ አሁን ግልጽ ሆኗል። ሕዝቡ በራሱ ተነሳሽነትና መንገድ ባካሄደው ትግልና እሱን ተከትሎ ወያኔ የወሰደው የአስቸኳይ ጊዜ ርምጃ በግልጽ ያሳየንም ይህንኑ ነው። ስለሆነም እስካሁን በተከተልነው አሠራርና በተጓዝንበት መንገድ ከወያኔ አገዛዝ ለመገላገል እንደማይቻል በመረጋገጡ ባልተሄደበት መንገድ ለመሄድ ይቻል ዘንድ ከሕዝቡም በኩል የአስቸኳይ ጊዜ ማወጅ አስፈላጊ ይመስለኛል። በዚህ የምትስማሙ ከዚህ በታች በቀረበው መነሻ ሃሳብ ላይ አስተያየት ስጡበት።

አንቀጽ ፩፣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አስፈላጊነት፤

ወያኔ የሥልጣን ዕድሜውን ለማራዘም ያስችለኛል ያለውን ግድያ፣ እስራትና ሽብር ሕጋዊ አድርጎ ለመቀጠል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጥቷል። በዚህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሽፋን በሕዝብ ላይ እየፈጸማቸው ያለውን እኩይ ድርጊቶች ማስቆምና ወደፊትም ሊፈጽማቸው ያሰባቸውን ማክሸፍ መቻል ለዘላቂው ድል መንገድ ጠራጊ ርምጃ በመሆኑ፤ ይህን ተግባራዊ ለማድረግ ይቻል ዘንድ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መውጣት አስፈላጊ ሆኗል።

አንቀጽ ፪፣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ዓላማ፣

የዚህ አዋጅ ዋና ዓላማ በኢትዮጵያ አገራዊ ሉዓላዊነትና በዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ የሚያምኑ፤ ነገር ግን ተበታትነው የሚገኙ ኃይሎችን በመለየት በመካከላቸው ያለውን የዓላማ ሳይሆን፤ ከመሪዎች ግላዊ ፍላጎት የሚመነጭ ልዩነት በማስታረቅ የተባበረ ጠንካራ ኃይል ፈጥሮ፣ የሕዝቡንም ትግል አቀናጅቶ፣ የወያኔን የአገዛዝ ዘመን የሚያሳጥር ትግል ማድረግ ማስቻል ነው።

አንቀጽ ፫፣ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ወቅት የሚከናወኑ ተግባራት

1. የአደረጃጀት እንዴትነትም ሆነ የትግል ስልት ምንነት ትብብር ለመፍጠርም ሆነ ተደጋግፎ ወደ ድል ለማምራት እንቅፋት ሊሆን አይችልም። ስለሆነም ድርጅቶች ሁሉ በመሪዎቻቸው ኪስ ውስጥ የሚገኘውን የግል አጀንዳ አስቀምጠው ወያኔን ማስወገድን መነሻው፣ ዴሞክራሲያዊት አገር መመስረትን መድረሻ ግቡ ያደረገ ትብብር መስርተው በሁሉም የአገሪቱ አካባቢዎች የተጠና የተቀናጀና የተጠናከረ ትግል ማቀጣጠል።

2. የየድርጅት ደጋፊዎች ከጠባብ የድርጅት ፍቅርና ከግለሰብ አምልኮ በመላቀቅ ትግላቸውንም ሆነ ድጋፋቸውን ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባት ለሚደረገው ትግል በጋራ ማዋል፤

3. ምሁራን እንደ እውቀት ዝንባሌያቸው በመሰባሰብ ወደ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት የሚያሸጋገር መንገድ ማዘጋጀት፣

4. ሁሉም ድርጅቶች ከወያኔ በኋላ ምን አይነት ኢትዮጵያን እንደሚሹ እንዴትስ እውን እንደሚሆን መክረውና ዘክረው በሰነድ የተዘጋጀ አቋማቸውን በግልጽ ማሳወቅ።

5. በአገራዊም ሆነ በብሔር ከተደራጁት መካከል ከምር ወያኔን ለማስወገድ የሚታገሉ አለመኖራቸው ከፍሬአቸው እየታየ በመሆኑ፤ እነዚህን መለየት፣ እንዲስተካከሉ መምከር ሳይሆን፤ ሲቀር ትግሉ በእነርሱ እንዳይደናቀፍ ማጋለጥ፤

6. ግልጽ ዓላማና የትግል ቁርጠኝነት አንግበው ከምር ለለውጥ የሚታገሉትን ለይቶ ማወቅና መርዳት፤

7. ትግሉ በትብብርና በመደጋገፍ አንዳይካሄድ የሚያደርጉ የየድርጅት አመራሮችን በመምከርም ሆነ በማስገደድ ከእስከዛሬው ድል አልባ መንገዳቸው አንዲወጡ መስራት እምቢ ካሉ ያለ ድጋፍ ህልውና ሊኖራቸው ስለማይችልና አጥፊዎችን መደገፍ ደግሞ የጥፋት ተባባሪ ስለሚያደርግ ድጋፍ መንሳት፣ በግልጽ ማውገዝ፤

8. በየአገራቱ የነጻነት ትግሉ የዲፕሎማሲ ቡድን በማቋቋም ተከታታይነት ያለው ሥራ መሥራት፤

9. ሁሉም ኢትዮጵያዊ በጋራና በየግል ሊዘምረው የሚችል አንድ የትግል መዝሙር ማዘጋጀት፤

10. ነጻነት ናፋቂ ኢትዮጵያዊ ሁሉ በያለበት በወያኔ ጎራ የተሰለፉ ወገኖቹ የጥፋት ሥራ ተባባሪ እንዳይሆኑ መሥራት፤

አንቀጽ ፬፣ በዚህ አዋጅ የተከለከሉ ተግባራት፤

1. ሕዝቡ በደሙ ባቀለመው የነጻነት ትግል መደራደር፤

2. ሕዝቡ የፈጠረውን አንድነት የሚቃረንና ልዩነትን የሚያንጸባርቅ የዘር ጥላቻ ቅስቀሳ ማካሄድ፤

3. በጽሁፍ በንግግር በሌላም መንገድ የነጻነት ትግሉን ሊጎዳ የሚችል ተግባር መፈጸም

4. የተፈጠሩ ትብብሮች ተጠናክረው እንዳይቀጥሉ ለማሰናከል መሞከር፤

5. ያለበቂ ምክንያት የትብብር አባል አለመሆን ወይንም ድርጅቶች ወደ ትብብር እንዳይመጡ ማድረግ፤

6. አንዱ ድርጅት ወይንም የድርጅት አባልና ደጋፊ በሌላው ድርጅት ላይ የጥላቻ ፕሮፓጋንዳ ማሰራጨት፣ የጎንዮሽ ትግል ማካሄድ

7. ፀረ ኢትዮጵያ አቋም ለሚያራምዱ ድርጅቶችም ሆኑ ግለሰቦች ተባባሪ መሆን፣ ድጋፍ መስጠት፤

8. የወያኔን ዕድሜ ሊያራዝም የሚችል ተግባር በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መፈጸም

አንቀጽ ፭፣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተፈጻሚ የሚሆንባቸው ቦታዎች

አዋጁ ኢትዮጵያውያን በሚገኙበት ቦታ ሁሉ ተፈጻሚ ይሆናል።

አንቀጽ ፮፣ የአዋጁ አፈጻጸም

ይህን አዋጅ ከሀገር ቤት ሆኖ ማስፈጽም የማይቻል በመሆኑ አስፈጻሚው አካል በውጪ አገር ይሆናል፤

አዋጁን የሚያስፈጽመው በዚህ አዋጅ መሰረት የሚፈጠረው የፓርቲዎች ሕብረት አመራር ይሆናል፤

አስፈጻሚው አካል ዝርዝር የተግባር አፈጻጸም መመሪያ ያወጣል፤

አንቀጽ ፯፣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ቆይታ፣

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እስከ ሽግግር ወቅት ድረስ ተግባራዊ ይሆናል፤

አንቀጽ ፰፣ የአዋጁ ተፈጻሚነት፤

ይህ አዋጅ ከ... ጀምሮ የጸና ይሆናል።

ይህ አዋጅ የሕዝቡን የነጻነት ትግል ከግብ ለማድረስ የሚያስችል ከነበረው የተለየ ዘዴም መንገድም ለመከተል እንዲያስችል በሕዝቡ ስም የሚወጣና ኢትዮያውያን ባሉበት ሁሉ ተግባራዊ የሚሆን እንደመሆኑ፤ አፈጻጸሙ ነጻነቴን በሚልና ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን በሚናፍቅ ዜጋ በጎ ፈቃድ ተግባራዊ የሚሆን ነው።

አስፈጻሚው ኃይል ከማስተባበር አቅጣጫ ከማሳየትና ከማቀናጀት ባለፈ አዋጁን ተፈጻሚ ለማድረግ የሚያስችለው አቅምም መንገድም አይኖረውም።

አዳብሩት ወይንም ጣሉት ...

አዲስ ቪዲዮ

ዜና እና ፖለቲካ

ኪነ-ጥበብ

ቪዲዮ

መጻሕፍት

ስለእኛ

ይከተሉን!