ከአማራና ኦሮሞ ትብብር ይለምልም ፕሮጀክት (አኦትይፕ)

በአሁኑ ወቅት በአገራችን ኢትዮጵያ በተለይም በአማራና በኦሮሚይ ክልሎች ላይ በህወሓት ትእዛዝ እየደረሰ ያለውን የዜጎች ስቃይና እንግልት እያያቹት ነው። በሁለቱም ክልሎቹ የተነሳውን ፀረ-ህወሓት ተቃውሞ በሚገባ የተረዳችሁት መሆን አለበት። የተቃውሞዎቹ መሠረታዊ ጥያቄ የብአዲንና የኦህዲድ የአስተዳደር በደል ሳይሆን፤ የተቃውሞዎቹ መሠረታዊ ጥያቄ የህወሓት የባላይነት ይወገድና ኦህዲድና ብአዲን የህወሓት አገልጋዮች ወይም ሎሌዎች መሆናቸው ያብቃ ነው። ወገን እየሞተና እየተሰቃይ ያለው ለእናንተም ነፃነት እያለ ነው። ህወሓት ነገሩን ለማድበስበስና ለማደናገር ተቃውሞዎቹ በክልሎቹ ባልሥልጣናት የአስተዳደርና የአመራር ብቅት ማነስ የተቀሰቀሱ ናቸው በማለት የሕዝቡን ተቃውሞ ወደክልሎቹ አመራሮች በመወርወር፤ የክልሎቹን አመራር በማተራምስ፤ በየክልሎቹ አመራር መሀከል ቅራኔዎችን በማባባስና በማናቆር፤ አዳዲስ የህወሓት ታዛዥ አባላትን በየድርጅቶቹ በመሰግሰግ የበላይነቱን ለመቀጠል እየጣረ ይገኛል። ይህ የህወሓት መሠሪ ተግባር የነበረ ነው፤ ለወደፊቱም የሚቀጥል ነው።

ምክንያቱም የህወሓት የቅርብና የሩቅ ዓላማ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ በሰፊው በመቆጣጠር ለአንድ ወገን ያደላ የካፒታሊስት ቡድን ለመፍጠር ነው። ይህም መንግስታዊ ካፒታሊዝም በትግራይ እና ክሮኒ ካፒታሊዝም ወይም ብልሹ ካፒታሊዝም በተቀረው በኢትዮጵያ መመስረት ነው። በትግራይ ክልል ላይ እየተገበረ ያለው የመንግስታዊ ካፒታሊዝም አካሄድ የቻይናን አካሄድ የሚመስል ሲሆን፤ ዓላማው አብዛኛው የክልሉን ሕዝብ የልማቱ ተጠቃሚ በማድረግ ክልሉን የመሀከለኛ ገቢ ካላቸው አገሮች ተርታ ለማሰለፍ ነው። በተቀረው ኢትዮጵያ እየተገበረ ያለው የክሮኒ ወይም ብልሹ ካፒታሊዝም አካሄድ ዓላማው ለዘረፋና ለምዝበራ አመቺ የሆነ የኢኮኖሚ ሥራዓት በተቀረው ኢትዮጵያ በመዘርጋት የወያኔ ድርጅቶችና ግለሰቦች በሕገ ወጥ መንገድ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ በበላይነት በመቆጣጠር የትግራይ ክልልን የልማት ጉዞ የሚያግዝ ካፒታል ማግበስበስና የተቀረው ኢትዮጵያን በበላይነት መያዝ ነው። ይህ እንግዲ ወያኔዎች የሚያመልኩት የመለስ ዜናው እኩይ አእምሮ የነደፈው የዘረፋ ፕላንና ራዕይ ነው። የመለስ ዜናዊና አንዳንድ የትግራይ የፓለቲካ ልዒቃን አለመግባባት የተፈጠረው የዚህ ፕላን የአተገባበር ዘዴና ይህ ፕላን ኤርትራዊያንን ይጨምር ወይስ አይጨምር በሚለው ነው። የመለስ ዜናዊ ፍላጎትና ድሮም እንደሚያምንበት የትግራይ የረዥም ግብ ከኤርትራ ጋር የተቆራኘ መሆኑን ነበር።

ስለዚህ በአጠቃላይ የወያኔዎች ዓላማ የተቀረው ኢትዮጵያን በመጠቀም እንዴት አድርገው ትግራይን ወደ መሀከለኛ ገቢ ክልል ማሸጋገር ነው። ነገር ግን ይህ የወያኔዎች ዓላማ የተቀረው ኢትዮጵያ ላይ በጎ ልማት እየፈፀሙ ቢሆን ኖር በጄ ሊባል ይችል ነበር። ነገር ግን የአገሪቱን ድንግል መሬት ለውጭ ባለሀብት ለረዥም ዓመታት በማከራየት፤ የአገሪቱን ትልልቅና አትራፊ ኢንደስትሪዎችን ለውጭ ባለሀብቶች በመቸብቸብ፤ የአገር ውስጥ ባለሀብትን ለአገራዊ ብልፅግና ብዙም ምርታም ባልሆነው ነገር ግን ለግል ብዙ ትርፍ በሚያስገኘው የሕንፃና የቤት ግንባታ ላይ እንዲርመሰመስ በማድረግ የአገሪቱን የወደፊት ልማት እያጨነገፈ ነው። ይህ በተቀረው ኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለው ብልሹ አካሄድ በትግራይ ግን የለም። በትግራይ የተገነቡ ኢንደስትሪዎች በሙሉ የትግራይ ክልል ሀብቶች ሲሆኑ፤ በተቀረው ኢትዮጵያ ያሉ ኢንዱስቲሪዎች ግን ከትግራይ ባለሀብቶች ጋር ሽርክና ባላቸው የውጭ ባለሀብቶች እየተዋጡ ናቸው። በተቀረው ኢትዮጵያ የሚገነባው ብልሹ ካፒታሊዝም አብዛኛውን ሕዝቡ ደሀና ሎሌ የሚያደርግ ሲሆን በትግራይ የሚገነባው መንግስታው ካፒታሊዝም ግን አብዛኛውን የትግራይ ሕዝብ ተጠቃሚ በማድረግ ወደ መሀከላዊ ገቢ ለማድረስ የታለመ ነው። ወያኔዎች ኢትዮጵያን የመካከለኛ ገቢ አገር ደረጃ እናደርሳለን ሲሉ በራዕያቸው ያለው ትግራይን የመካከለኛ ገቢ ማድረስ ሲሆን፤ ለምን የተቀረው ኢትዮጵያም መድረስ አልቻለም ተብለው ቢጠየቁም፤ እኛም ምን እናውቃለን የክልሎቹን አስተዳዳሪዎች ጠይቁ እንደሚሉ መታወቅ ይገባውል። ለዚህም የቅርብ ማረጋገጫ የአማራ ተወካይ ነኝ የሚለው ብልጡ በረከት ስማዖን ትግራይ ላለው የትግራይ የኢኮኖሚ መነሳሳት ምክንያት የትግራይ ክልል አስተዳደር ጥንካሬ ሲሆን፤ በኦሮሚያና በአማራ ያለው ድክመት ምክንያቶችቹ ደግሞ የክልሎቹ አመራሮች ድክመት ነው በማለት ሲተች እንደነበረ ይታወቃል።

ምናልባት አንዳንድ የዋህ ሰዎች ወያኔ በተቀረው ኢትዮጵያ ትልልቅ ልማት እየሠራ ነው በማለት እንደ ዓባይ ግድብና እንድ የባቡር አግልግሎት የመሣሰሉትን በማየት ሊታለሉ ይችላሉ። የወያኔ እኩይ ዓላማም ይህው ነው። ሕዝቡን ሊያዘናጉና ሊያታልሉ የሚችሉ ትልልቅ ፕሮጀክቶች እዚም እዚያም በማሳየት የወያኔን ዘራፊነት በሰፊው ለመቀጠል ነው። ለምሳሌ በጣም ትልቅ የሚባለው የዓባይ ግድብን ዋጋ እንመልከት። እስከ ስድስት ቢልዮን ዶላር ተገምቶል። ይህ ኤፈርት በሃያ አምስት አመታት ውስጥ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ከዘረፈው ከሰላሳ ቢልዮን ዶላር ከሚበልጥ ሀብት ጋር ስናነፃፅረው ምን ማለት ነው? ይህ አንድ ድርጅት ብቻ ከኢትዮጵያ ሕዝብ የዘረፈው ሀብት አምስት የአባይ ግድብን የሚያህል ፕሮጀክቶችን ሊገነባ ይችላል ማለት ነው። በተጨማሪም ወያኔ ለቆመለት ዓላማ ሀብት መዝረፍ የሚችለው እኮ ኢትዮጵያው ውስጥ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ሲኖር ነው። ነገር ግን ይህ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ የወያኔን ዓላማ እንዲያሳካ በብልሹ ካፒታሊዝም ዘዴ የሚተገበር ነው። የጣሊያን ኮሎኒያኒዝም በኤርትራ የገነባው ኢንደስትሪዎችና የመሠርተ ልማት በጣም ብዙ ነበረ፤ ነገር ግን ዓላማው ለኤርትራ ሕዝብ ታስቦ አልነበረም። ለኢጣሊያን ኮሎኒያሊስቶቹ ታስቦ ነበር። ከላሚቷ የሚገኘውን ወተት ለማብዛት እኮ ላሚቷ እስክታርጅና እስክትደክም ድረስ ብዙ ወተት የምትሰጥበትን ዘዴ ማድረግ ያስፈልጋል። የወያኔዎችም ዓላማ እንደዚሁ ነው የተቀረው ኢትዮጵያ እስኪደክም ድረስ በፕላንና በዘዴ መመዝመዝና መመዝበር ነው። ይህንን ነው የኦህዲድና የብአዲን አመራሮችና አባላቶች ልታጤኑት የሚገባው።

የወያኔ የኢንዱስትሪ ፓሊስ ዕቅድም የሚያንፀባርቀው የተቀረውን ኢትዮጵያ የሚያራቁት ፓሊሲ ነው። የፓሊሲው ዋና ዕቅድ እንደሚያመለክተው በተቀረው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገነቡት የኢንዱስትሪ ፓርኮች ባሌቤት እንዲሆኑ የታለመው ከወያኔ ባለሀብቶችና ኩባንያዎች ጋር ሽርክና የሚገቡ ታላላቅ የውጪ ኩባንያዎች ሲሆኑ፤ እነዚህ ኩባንያዎች የሚያገኙት ትርፍ የሚከፋፈለው ለወያኔዎቹና ለውጭ ኩባንያዎች ይሆናል ማለት ነው። የተቀረው ኢትዮጵያዊ ከኢንዱስትሪ ልማቱ የሚያገኘው ጉልበቱን በመሸጥ ከእጅ ወደ አፍ ኑሮ መግፋት ነው። በብዙ አገሮች የኢንዱስትሪ ልማት ዋናው ተፈላጊነትና ዓላማ የሥራ ዕድል ለመፍጠር ብቻ ሳይሆን እንደውም ትልቁ ዓላማው ከፍተኛ ካፒታል በማመንጨት አገሮቹ ቀጣይ የኢንዱስትሪ መስፋፋት እንዲያደርጉና የሕዝቡን ህይወት የሚለውጡ የማህበራው አግልግሎቶችን ለማስፋፋት የሚውል የካፒታል አቅም ማመንጨት ነው። ነገር ግን የወያኔዎቹ የኢንዱስትሪ ፓሊስ ዓላማ የሚያበልፅገው በአብዛኛው የወያኔዎቹ ሽርክ የሆኑትን የውጭ ኩባንያዎችና ወያኔዎች ሲሆን። ይህን በመጠቀም ወያኔዎቹ ክልላቸውን ወደ መሀከለኛ ገቢ ሊያደርስ የሚችል ካፒታል ከውጭ ኩባንያዎቹ ጋር ይከፋፈላሉ ማለት ነው። ስለዚህ በጠቅላላው በተቀረው ኢትዮጵያ ውስጥ ይተገበራል የሚባለው የኢንዱስትሪ ፓሊሲ የአንበሳ ድርሻ ተጠቃሚ የሚሆኑት ወያኔዎችና የወያኔ ሸርካ የውጭ ኩባንያዎች ይሆናሉ ማለት ነው።

ይህ ዘዴ የአውሮፓ ቅኝ ገዥዎች ይጠቀሙበት የነበረው ዓይነት ዘዴ ነው። የቅኝ ተገዢ አገሮች ለቅኝ ገዢዎቹ አገሮች ብልፅግና የሚውል ከፍተኛ ካፒታል ያመነጩ ነበረ። ይህንንም ለማድርግ ቅኝ ገዢዎቹ በቅኝ ተገዢ አግሮች ውስጥ የካፒታል ማመንጨቱን ሥራ የሚያቀላጥፉ በርካታ መሠረተ ልማቶችንና ኢንዱስትሪዎችን ገንብተው ነበር። ሩቅ ሳንሄድ በኤርትራ የጣሊያን ቅኝ ገዢዎች ያደረጉትን ማየት ይቻላል፡፡ በተለይ የእንግሊዙ የእጅ አዙር ቅኝ አገዛዝ በየኮሎኒዎቹ የእንግሊዝን የብዝበዛ መዋቅር የሚያስጠብቁና የሚያስፈፅሙ አቀባባይ ሎሌዎችን ከየአካባቢው ሕዝብ ገዢዎች በመሰየምና ጥቂቶችን የአገር ተወላጆች የብዝበዛው ተጠቃሚ በማድረግ ብዙ የአፍሪካ አገሮች ላይ ከፍተኛ ብዝበዛና በቀላሉ የማይሽር ከፍተኛ ጉዳት አስከትለዋል። የአውሮፓን የብዝበዛ አገዛዝ በመላው የአፍሪካ አገሮች ውስጥ ያመቻቹና ተገባራዊ ያደረጉት ”የአባትህ ቤት ሲዘረፍ አብረህ ዝረፍ” በሚሉ በየአካባቢው የሚገኙ የአፍሪካ ገዢ መደቦች ነበሩ። ለግል ጥቅም ብለው ሕዝባቸውንና አገራቸውን በጣም ያስመዘብሩ ነበር። ኦህዲድና ብአዲን የእንደዚህ ዓይነት የብዝበዛ መሣሪያ ነው መሆን የሚፈልጉት? እስከ መቼ ድረስ? ህወሓት ሃያ አምስት ዓመት አልበቃውም። ሌላ ተጨማሪ ሃያ አምስት እየተመኘ ነው ያለው።

በአሁኑ ወቅት ወያኔ ዘረፋውንና ብዝበዛው ለማስቀጠል ጥልቅ ተሃድሶ የሚባል ዘዴ ዘይዷል። ይህ ደግሞ የወያኔ ተገዢ መሆን ይብቃን የሚሉትን የኦህዲድና የብአዲን አባላቱን በማባረር ሌሎች አዳዲስ ለመክበር የሚፈልጉትን አባላቶች መተካት ነው። በግልፅ እንደታየው ወርቅነህ ገበየው ወልደኪዳንን እነደ ወርቅነህ ገበየው ነገዎ መተካት ነው። በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች የተነሱት የሕዝብ ተቃውሞዎች ዋናው ቁልፍ ጥያቄ የወያኔ የበላይነት ይቁም ወያኔ ይውደም የሚል እንጂ የክልል አስተዳዳሪዎች ይቀየሩ የሚል አይደለም። ወያኔ ግን የሕዝቡን የተቃውሞ ጥያቄ በማጣመምና የራሱ መጠቀሚያ በማድረግ የሕዝቡን ጥያቄ የአስተዳደር በደል ነው በማለት የክልሎቹን አመራሮቹ በማስደንገጥና በማተራመስ የራሱን የበላይነት እንደገና በማጠናከር ላይ ይገኛል። ወያኔ ከ1997 የሚያንቀጠቅጥ የሕዝብ ተቃውሞና የምርጫ ሽንፈት በኃላ የወሰዳቸው የለየለት የአምባገነነትና የዘረፋ እርምጃዎች ስናይ፤ በአሁኑ ወቅት እየደረሰበት ላለው የሚያንቀጠቅጥ የሕዝብ ተቃውሞ የሚሰጠው ምላሽ የአምባገነንነትና የዘረፋ ተግባሩን በእጥፍ እየጨመር እንደሚሄድ ፍንጮች በመታየት ላይ ናቸው። ወያኔ አስተውሎ በፍላጎቱ የሥልጣን ክፍፍል ያደርጋል ማለት ዘበት ነው። ወያኔ በሽንገላና በማረሳሳት አድብቶ ከፍተኛ ጥቅት እንደሚፈፅም ምንም ጥርጥር የለውም። ወያኔ በሚጨንቀው ጊዜ ብዙ የማታለያና የማለሳለሻ ዘዴዎች በመጠቀም የተካነ ሲሆን። ይህን አስጨናቂ ወቅት ካለፈው ግን ወያኔ ወደ ተፈጥሮው የጨካኝ አውሬነት ባህሪ የሚመለስ አደገኛ ድርጅት ነው።

እንግዲህ ብአዲንና ኦህዲድ የህወሓትን ዓላማ እስከ መቼ ድረስ እያስፈፀሙ ይቀጥላሉ? ይህን የህወሓት የበላይነትስ እንዴትስ ማስወገድ ይችላሉ? ከህወሓት የበቀል ዱላስ እራሳቸውን እንዴት መከላከል ይችላሉ?

ህወሓት ኦህዲድንና ብአዲንን የሱ ተገዢ እንዲሆኑ የሚያደርግባቸው ሶስት ዋና ዘዴዎች ለመጥቀስ። አንደኛው በእያንዳንድ ድርጅቶች ውስጥ የውስጥ አለመተማመን መፍጠር፤ እርስ በርስ በማናቆርና በመጠንፈግ ጥርጣሬ ማስፋፋትና አንጃ ማብዛት ነው። በኦህዲድና በብአዲን ውስጥ ያሉ ከፍተኛ አመራሮች ከተለያዮ የህወሓት አባላቶች ጋር የግልዮሽ ግንኙነቶች ያላቸውና ለከፍተኛ ሀላፊነትም ሊበቁ የቻሉት በህወሓት አባላቶች ምልመላ ወይም አዎንታነት በመሆኑ የሚመኩትም ሆነ ሚሥጥራቸውን የሚያጋሩት ወይንም የምዝበራ መዋቅሮቻቸውን የሚዘረጉት ከህወሓት አባላቶች ጋር ነው። ስለዚህ እነዚህ ድርጅቶች በውስጥ አባላቶቻቸው መሀከል መተማመን የሌላቸው ሲሆንና ህወሓትም የድርጅቶቹ አመራሮችን በቀጥታ የሚቆጣጠራቸውና የሚሰልላቸው ናቸው። ስለኦህዲድና ብአዲን አመራሮች ሁኔታ የየድርጅቶቹ አመራሮች ስለ ድርጅታቸው አባላቶች ተግባርና ባሕሪ ከሚያውቁት በላይ ህወሓት ይበልጥ ያውቃል።

ሁለተኛው በእነዚህ ድርጅቶች ውስጥ ያሉ አባላቶች በምዝበራና በዋልጌነት እንዲጠመዱ ማድረግ ነው። ብልሹ አስተዳደር ዋልጌነትና ምዝበራ ዋንኛው የህወሓትን የበላይነት ማስጠበቂያ መሣሪያዎች ናቸው። ጥሩ አስተዳደር ከተመሰረተ የክልሉ አስተዳደር ከሕዝብ ጋር ፍቅር ይመሠርታል። ይህ ደግም ለህወሓት አደጋ ነው። ምክንያቱም የክልል አመራሮች የሕዝብ ድጋፍና የሕዝብ ፍቅር ካላቸው የህወሓት ታዛዥና ሎሌ ሊሆኑ አይፈልጉም። ስለዚህ ህወሓት መልካም አስተዳደር እንዲመሰረት የሚፈልግ ድርጅት ሊሆን አይችልም። በየክልሎቹ መልካም አስተዳደር ከሰፈነ የህወሓት የበላይነት ያከትማል ማለት ነው። ይህ ከህወሓት የቅርብም ሆነ የሩቅ ግብ ጋር ይፋለሳል። ስለዚህ ህወሓት የሚፈልገው በብልሹ አስተዳደር የሚጨማለቁና የሕዝብ ፍቅርና አመኔታ የሌላቸው ከህወሓት ማፍንገጥ የማይችሉና በሚፈልገው ጊዜ በሌላ መሰል ግለሰቦች የሚተካቸው የክልል አመራሮች ነው። የክልል አመራር ሆነው በሥራቸው ምክንያት በሕዝብ የሚወደዱ አመራሮች ዋንኛ የህወሓት ጠላቶች ስለሆኑ በአመራር ቦታቸው ብዙም አይቆዩም። በኦሮሚያና በአማራ ክልል የህወሓት ዋና ዓላማ መልካም አስተዳደር እንዲሰፍን ሳይሆን፤ ብልሹ አስተዳደር እንዲሰፍን በማበረታት በሕዝብና በአመራሮች መሀከል ጥላቻን በማጠናከር አመራሮቹ ከሕዝብ ይልቅ በህወሓት እንዲመኩ በማድረግና አመራሮቹን መቆጣጠርና የህወሓት የብዝበዛ መሣሪያ ማድረግ ነው። በማይፈልጋቸው ጊዜም ያለ ችግር በሌሎች አዳዲስ አገልጋዮች መተካት ነው። ስለዚህ በህወሓት ስሌት ብአዲንና ኦህዲድ የህወሓት መገልገያዎች ናቸው። እስከ መቼ ነው እንደዚህ መቀጠል የምትፈልጉት? ሰዎች አይደላችሁም እንዴ? እንደ ሰው የሚያስብ አእምሮ አይደል ያላችሁ? እስከ መቼ ለሕዝባቹ ስቃይና ጭቆና መሣሪያ ትሆናላችሁ?

ሦስተኛ ህወሓት በኢህአዲግ ውስጥ የበላይነቱን ይዞ ሊቀጥል የቻለውና የሚችለው በብአዲንና በኦህዲድ መሀከል ጥላቻንና ፍጥጫን በማራገብና በማስፋፋት ነው፡፡ ህወሓት ኢትዮጵያን በበላይነት ለመግዛት የቻለው ኦሮሞውንና አማራውን በማናከስ ነው። በኢህአዲግ ውስጥም የሚከተለው ይህንን የተንኮልና የክፋት መንገድ ነው። ብአዲንን አጋር እያደረገ ኦህዲድን መምታት ወይም ኦህዲድን አጋር በማድረግ ብአዲንን መምታት ህወሓት የተካነበት መንገድ ነው። የሚተገበሩት የኢኮኖሚም ልማቶችም ሆነ የፖለቲካ አስተሳሰቦች ሆን ተብለው ኦህዲድንና ብአዲንን የሚያፎካክሩና የሚያቃርኑ ናቸው። በአማራውና በኦሮሞው መሀክል የጠላትነት ስሜት እንዲሰርፅ ማድረግ ነው። ነገር ግን በአሁኑ ወቅት በኦሮማውና በአማራው ወጣቶች መሀከል የመደጋገፍና የመናበብ ሁኔታ የተፈጠረ በመሆኑ ይህንን የመተጋግዝ ሁኔታ በአጭሩ ለመቅጨት ህወሓት ከፍተኛ ተንኮልና ሸር እያዘጋጀ ለመሆኑ ምንም የሚካድ አይሆንም። በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያ ተቆርቃሪ በመምሰል በየድህረ ገፆች ላይ በአማራ ፀሃፊዎች የተፃፋ በማስመሰል የኢትዮጵያ ዋና ጠላቶች ወያኔ፣ ሻዕቢያና ኦነግ ናቸው እያሉ የሚወጡት ፅሁፎች በአብዛኛዎቹ በወያኔዎች የሚፃፉ ሲሆኑ። ዋና ዒላማው ወያኔ ወይንም ሻዕቢያ ሳይሆን ዒላማው በአማራና በኦሮሞ መሀከል ንትርኮችንና ጥላቻን በማብዛት በመሬት ላይ በወጣቶቹ መሀከል የተጀመረውን የመተባበር መንፈስ ለመግደል ነው። ኦነግ በብዙ ኦሮሞዎች ዘንድ የተከበር ድርጅት ነው። የሚኒልክ ስም በብዙ አማራዎችና ሌሎች ኢትዮጵያዎች ዘንድ ከፍተኛ አክብሮት እንዳለው ሁሉ የኦነግም ስም በብዙ ኦሮሞዎች ውስጥ ከፍተኛ አክብሮት አለው። በተቃራኒው ደግሞ ኦነግ በአማራዎች ዘንድ ጥሩ ስሜት እንደማይፈጥር ሁሉ፤ ምኒልክም በብዙ ኦሮሞዎች ዘንድ ጥሩ ስሜት አይፈጥርም። ይህንን ሀቅ ወያኔ በሚገባ ስለሚያውቅና ስለሚወደው፤ በአማራና በኦሮሞ መሀከል ንትርኩንና ጥላቻን ለማስፋፋት የሚጠቀምበት አንዱ ትልቁ መሣሪያው ነው።

በኢትዮጵያ ውስጥ የህወሓት የበላይነት ሊያጠፋ የሚችል ዋናው መንገድ ቢኖር የአማራውና የኦሮሞው መተባበርና መደጋገፍ ብቻ ይሆናል። ስለዚህ ለራሳችሁና ለሕዝባችሁ ነፃነት ስትሉ መተባበርና መናበብ መጀመር ይኖርባቹኃል። ያለበለዚያ በየተራ በህወሓት እየተበላችሁ ለራሳችሁም ሆነ ለሕዝቡ ጠቃሚ ተግባር ሳትሰሩ ተዋርዶ ማለፍ ነው። ትልቁ ውድቀት ስህተት መስራት ሳይሆን የሰሩትን ስህተት ተገንዝቦና ከስህተት ተምሮ ስህተቱን አለመድገም ይሆናል።

የብአዲንና የኦህዲድ መተባበርና መናበብ መቻል በመከላከያ ሠራዊቱ ውስጥ አብዛኛ ቁጥር ባላቸው የኦሮሞና የአማራ መኮንኖችና ተራ ወታደሮች መካከል ትብብር ሊያጠናክር እንደሚችልና በህወሓት አዛዦቻቸው ላይ ጫና የሚፈጥር እርምጃ ለመውሰድ የሚደፍሩበት ሁኔታን ሊያመቻች ይችላል። ህወሓት ትልቁ ስጋቱና ፍርሃቱ የአማራውና የኦሮሞው ትብብር መፈጠር ነው። ከዚ ውጭ በተናጥል ጥንካሬ ህወሓትንን መመከት ይቻላል ብሎ ማሰብ ሞኝነት ብቻ ሳይሆን፤ እራስን ለጨካኝ የህወሓት ቅጣት ማዘጋጀት ነው። ህወሓት ማንን መቼ እንደሚቀጣና መቼ እንደሚበላ የሚያውቅና ከፍተኛ ተሞክሮ ባላቸው ክፍ አንጋፋ መሪዎቹና ከበስተኃላ የሚዘወር ጠንቃቃና አደገኛ አውሬ ነው። ይህንን አደገኛ አውሬ በተናጥል በተልፈሰፈሰና በየዋህነት መንገድ ማሸነፍ በፍፁም አይቻልም። ኦሮሞና አማራ የድሮ ታሪክ እያነሱ ሲወቃቀሱና ሲቃረኑ ህወሓት የአሁኑንና የወደፊቱን እያየ ኦሮሞና አማራ የያዙትን እየነጠቀ ኃይሉን እያጠናከረ መጥቶል። አሁንም አማራና ኦሮሞ ይህ ያነተ ጥፋት ነው ያኛው ያነተ ጥፋት ነው እየተባባሉ ሲወነጃጀሉ ህወሓት የያዙትን እየነጠቀና እየዘረፈ ኃይሉን እያጠናከረ ነው። ታዲያ መቼ ነው አማራና ኦሮማ መወነጃጀሉን አቁመው የሚተባበሩት? ወይስ መቼ ነው ከልጆች ዓይነት ንትርክና እርባና የለሽ ቁርሾ ወደ አዋቂዎች ብልሃትና ጥበብ የተሞላበት ትብብር የሚደርሱት? ኦህዲድና ብአዲን የህወሓትን የበላይነት የሚያጠፋትና ከህወሓት የሚሰነዘርባቸው ጥቃት የሚመክቱት ሁለቱ የጠነከረ መተባበር ለመምሥረት ሲችሉ ብቻ ነው። ያለው አማራጭ ሁለት ነው። በመተባብር ኢትዮጵያን ወደ ተረጋጋ ዲሞክራሲያዊና ብልፅግና መንገድ መውሰድ ነው። ወይንም ሳይተባበሩ ቀርቶ የህወሓት አገልጋይና ባሪያ ሆኖ የተቀረውን ኢትዮጵያ ወደ መከራና ወደ ብጥብጥ መውሰድ ነው። እንግዲህ ለሕዝብ የሚያስብ፣ የሚያስተውልና አእምሮ ያለው ሰው የትኛውን መምረጥ እንደሚገባው የታወቀ ነው።

የአማራና የኦሮሞ ትብብር ይለምልም ፕሮጀክት ዓላማም በኦሮሞና በአማራ መሀከል ጎጂ ንትርክ ሳይሆን ጤናማ ውይይትና ትብብር የሚጎለብትበትን መንገድ የሚያበረታቱ ሀሳቦችን በማፈላለግና በማሰራጨት፤ በአማራና በኦሮሞ ልዒቃን መሀከል የሚደረገው የታሪክ ንትርክን በተመለከት የታሪክ ባለሙያዎች በሰለጠነ መንገድ በመከባበር እንዲወያዩበት የሚገባ መሆኑን እያበረታታ። በአሁኑ ወቅት አንገብጋቢው ጉዳይ ግን የአማራና የኦሮም የፓለቲካ ልዒቃን የታሪክ ንትርኩን ለታሪክ ባለሙያዎች በመተው በአንገብጋቢው የወቅቱ የፓለቲካ ጉዳይ ላይ በማተኮር የህወሓትን አገርንና ሕዝብን የሚያጠፋ ድርጊት ለመቋቋም የሚችሉበትን የትብብር ጉዳዮች ላይ ጥረት ማድረግ ነው። በሚቀጥለው ፅሁፋችን ለኦሮሞና ለአማራ የመተባበር ዋና
እንቅፋቶች ላይ እናተኩራለን።

ከአማራና ኦሮሞ ትብብር ይለምልም ፕሮጀክት
AOCPP (Amhara and Oromo Cooperation Promotion Project)
Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

አዲስ ቪዲዮ

ዜና እና ፖለቲካ

ኪነ-ጥበብ

ቪዲዮ

መጻሕፍት

ስለእኛ

ይከተሉን!