Critic on Prosperity party regulations

ትችት በብልጽግና ፓርቲ ረቂቅ መተዳደሪያ ደንብ ላይ

"አጋሮች ድሮውንም ከ4 ኪሎና ከመቀሌ በቀጭን ሽቦ በምትተላለፍ ትእዛዝ ጉዳያቸውን ሲፈጽሙና ሲያስፈጽሙ ስለሰነበቱ፣ አዲስ ነገር እንደማይሆንባቸውና አግኝተው ያጡት መብት ብዙም ፍንትው ብሎ ስለማይታያቸው፤ አዲሱን የድርጅታዊ አወቃቀር ሊቀበሉት ይችላሉ" ራሚደስ

በAddis Standard ድረገጽ የተለጠፈው የብልጽግና ፓርቲ ረቂቅ መተዳደሪያ ደንብ ያቃጨለው ደውል ቀላል የማይባልና ላለፉት ሦስት አሥርት ዓመታት ገደማ ኢሕአዴጋዊው የኢትዮጵያ አገረ መንግሥት ግንባታ ፕሮጀክት ሥር ነቀል ለውጥ የሚያስከትል መኾኑን ያበሰረ ወይንም ያረዳ ነው። ይህ ረቂቅ በኢሕአዴግ እኅት ድርጅቶችና በግንባሩ ጠቅላላ ጉባዔ ጸድቆ ወደ ተግባር መግባት ከቻለ የኢትዮጵያ ፌደራሊዝም ቢያንስ በወረቀት ላይ ሰፍሮ ከሚገኘው ያልተማከለ አስተዳደር ወደ ኢሠፓ መሰል የተማከለ አስተዳደር አስፈንጥሮ እንደሚያስገባው እሙን ነው።

በረቂቅ ሰነዱ ምዕራፍ አንድ አንቀጽ 5 የሰፈረው የፓርቲው የሥራ ቋንቋ/ዎች አርዕስት ምንም እንኳን ፓርቲው ሁሉንም የኢትዮጵያ ቋንቋዎች የሚያከብርና የብሔራዊ ክልሎች የሥራ ቋንቋዎችን እንደ ፓርቲው የሥራ ቋንቋ አድርጎ እንደሚወስድ ቢያትትም፤ ቅሉ የክልል ፓርቲው ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች ከክልሉ የሥራ ቋንቋ በተጨማሪ ቢያንስ አንድ የብልጽግና ፓርቲ የሥራ ቋንቋ እንደየክልሉ ነባራዊ ሁኔታ ሊጨምር ግድ ይለዋል ይላል። ይህ በተራ ቁጥር (ሐ) የተቀመጠው ሐሳብ የክልል ፓርቲ ጽ/ቤቶች ከክልሉ የሥራ ቋንቋ በተጨማሪ እንዲጨምሩ የሚገደዱት ቋንቋ ምንም እንኳን ሕብረ ብሔራዊነትና አገራዊ አንድነትን ለማጎልበት ሚና ሊኖረው እንደሚችል ባያጠራጥርም ክልሎች የሚጨምሩት ቋንቋ ምንነት ድብቅ አጀንዳ ያዘለ እንደሚኾን የሚገምቱ አይጠፉምና አጨቃጫቂ ነጥብ እንደሚሆን ከወዲሁ መገመት አያዳግትም። (አዲስ ስታንዳርድ ያወጣውን የብልጽግናን ረቂቅ መተዳደሪያ ደንብ ለማንበብ እዚህ ይጫኑ!)

ሁለተኛው አሳሳቢ ጉዳይ የሚሆነው በረቂቁ ምዕራፍ ሦስት አንቀጽ 15 የተገለጸው የፓርቲው ብሔራዊ ጉባዔ በዋነኛነት የሕዝብ ቁጥርና የአባላት ብዛት መሠረት ያደረገ አወካከል እንደሚኖረው ያትታል። ውክልናና መዋቅራዊ ስብጥሩ አሁንም ማንነትንና ቁጥርን ማዕከል ያደረገ ከሆነ፤ የብልጽግና ፓርቲ ከኢሕአዴግ ውርስ ቅርስ ማስቀረቱን እያሳበቀ በምዕራፍ ሁለት አንቀጽ 9 ቁጥር (መ) ላይ የተገለጹትን “ዜጎችንና ሕዝቦችን” በእኩልነት የማገልገሉን ጽንሰ ሐሳብ ወደ ተግባር መተርጎሙ እንደሚያዳግት ጥርጥር የለውም። አንድ ዜጋ ሊደርስበት የሚገባው የድርጅት መዋቅራዊ እርከን የሚወሰነው ለዜጋው ብሔር ተለክቶ የተበየነው ኮታ ወሳኝ ይሆናል ማለት ነው። ምናልባት የዛ ዜጋ ብሔር ኮታ ሞልቶ ከኾነ ይህ ዜጋ ምንም እንኳን አቅምና ችሎታ ቢኖረውም፤ የሱ ብሔር ሌላ ዜጋ ወይ እስኪወርድ ወይ እስኪሞት መጠበቅ ግድ ይለዋልና። የቡድንና የግለሰብ (ይቅርታ የዜጋ ተብሏል ለካ) መብት አስታርቆ መጓዙ ወረቀት ላይ የሰፈረውን መተግበር፤ ከበሮ ሲይዙት ያደናግር አይነት ነው።

ወደ ዋናው ነጥብ ስንመለስ በአንቀጽ 17ም የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ ብዛትና ስብጥር በጉባዔው እንደሚወሰንና አሁንም የሕዝብ ብዛትን ታሳቢ ያደረገ እንደሚሆን ያመለክታል። ይህ እንግዲህ ከዚህ ቀደም በኢሕአዴግ አደረጃጀት ተለምዶ በነበረው አገራዊ ጉዳዮች ላይ ወሳኝ አካል የሆነው የፖለቲካ ድርጅት አካላት በሕዝብ ቁጥር ሳይሆን በግንባሩ አባልነታቸው ብቻ እኩል የውሳኔ ድምፅ የነበራቸውን የሚንድና የሕዝብ ቁጥር እጅግ ወሳኝ የሚሆንበት ሥርዓት እንዲፈጥር ያደርገዋል። የሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት ወንበር፣ ዓመታዊ የበጀት ድልድልና የፌደራል የሥልጣን ክፍፍሎች በሕዝብ ቁጥር አንጻር መቀመሩ ምክንያታዊነቱ ባያከራክርም፤ አገራዊ አጀንዳዎች የሚወስኑበት የፖለቲካ ፓርቲ ግን በሕዝብ ቁጥር ምክንያት አንዱ ከፍ ያለ ሌላው ደግሞ በአገሩ ጉዳይ ለመወሰን ዝቅ ያለ መብት መኖሩ፤ አሁንም እጅግ አከራካሪ፣ ለወደፊቱም ችግር ያረገዘ እንደሚሆን ጥርጥር አይኖረውም።

ሦስተኛውና ማርሽ ቀያሪ ተብሎ የሚገመተው ነጥብ ደግሞ፤ በምዕራፍ አራት አንቀጽ 23 የተቀመጠው ስለ ፓርቲው የክልል ቅርንጫፍ አካላት አወቃቀር የሚያትተው ነው። በተራ ቁጥር 6 የተቀመጠው የፓርቲ የክልል ኮሚቴ ተጠሪነቱ ለክልሉ ጉባዔና ለእናት ፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ እንደሆነና የክልል ኮሚቴው አስቸኳይ ስብሰባ መጥራት ቢያስፈልገው እንኳን የእናት ፓርቲውን ማዕከላዊ ኮሚቴ ፈቃድ ማግኘት እንደሚገባው ኮምጠጥ ባለ አማርኛ ይገልጸዋል። በአንቀጽ 27ም የክልል ቅርንጫፍ ፓርቲ ጽ/ቤት ተጠሪነቱ ለክልሉ ቅርንጫፍ ኮሚቴና ለእናት ፓርቲው ዋና ጽ/ቤት መሆኑን ይገልጻል። ይህ ማለት በአጭሩ የኢሕአዴግ እኅት ድርጅቶች ሥልጣናቸው ከክልላቸው እንደሚመነጭ ሁሉ የአሁኖቹ የክልል ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች፣ የክልል ኮሚቴና አስተባባሪ ኮሚቴ ሥልጣን የሚመነጨውም የሚሞተውም እዚሁ አራት ኪሎ በሚከትመው የእናት ድርጅት ጽ/ቤት እና በውስጡም በፓርቲው ፕሬዝዳንትና እሱ በሚጠረንፈው ማዕከላዊና ሥራ አስፈጻሚ አካላት መሆኑን በግልጽ ያስቀምጣል።

በአጠቃላይ ይህ አደረጃጀት ምንም እንኳን አጋሮች ድሮውንም ከ4 ኪሎና ከመቀሌ በቀጭን ሽቦ በምትተላለፍ ትእዛዝ ጉዳያቸውን ሲፈጽሙና ሲያስፈጽሙ ስለሰነበቱ፣ አዲስ ነገር እንደማይሆንባቸውና አግኝተው ያጡት መብት ብዙም ፍንትው ብሎ ስለማይታያቸው፤ አዲሱን የድርጅታዊ አወቃቀር ሊቀበሉት ይችላሉ። ቢያንስ ለተወሰነ ጊዜ። ዳሩ ግን እንደ ኦዴፓና ሕወሓት ያሉ ጡንቻቸው ፈርጥሞ ግንባሩንና ማዕከላዊ መንግሥትን እስከ ማሽመድመድ የሚደርስ አቅምና ቁመና የተላበሱ ድርጅቶች፤ ይህንን አዲሱን አደረጃጀት ይገዙታል ብሎ ማሰብ የዋህነት ይሆናል። ምናልባት ኦዴፓ ዛሬ ከተቆናጠጡት ቁልፍ የሥልጣን መንበር አንጻር ቢቀበሉት እንኳን ወደፊት የ4 ኪሎ ጀምበር ከኦሮሞ ልሂቃን ዘንድ የጠለቀች ጊዜ ወደየት ቅርቃር እየገቡ እንደሆነ የሚገነዘቡ አካላት ኦዴፓ ውስጥ ይጠፋሉ ብሎ መገመቱ አዳጋች ነውና።

የክልል ቅርንጫፍ ፓርቲ ጽ/ቤት፣ የክልል ፓርቲ ኮሚቴና አስተባባሪ ኮሚቴ አባላቶችንና አመራሮችን ለማስመረጥ እጩ ስም ልከው 4 ኪሎ እንዲያጸድቅላቸው ሲማጠኑ፤ በተመሳሳይ መልኩም ከተሰመረለት ቀይ መስመር ማለፍ የሞከረና የዓይኑ ቀለም የማያምር የክልል ፓርቲ ጽ/ቤት አመራር፤ ከ4 ኪሎ በምትላክ አንድ መስመር ወረቀት ሲሰናበት መታዘቡ ኢ-ማዕከላዊነት ውጣ፣ ማዕከላዊነት ግባ! እያልን መሆኑን የሚነግረን መጽሐፍ ገላጭ መጠበቅ ያለብን አይመስለኝም። ኢሕአዴግ ለእኅትና ለአጋር ድርጅቶች የሠጣቸውን የወረቀት ላይ ነብር የሆነ መብት ለመናድ ክልል ወርዶ ሥራ መሥራት ግድ ይለው ነበር። የዓይን ቀለማቸው ያላማረውን የክልል አመራሮች በማስፈራራት፣ በሙስና አንዳንዴም እንደ አብዲ ኢሌና አቶ ሚሊዮን ጦር ማዝመት የግድ ይለው ነበር። አሁን ግን የብፓ (የብልጽግና ፓርቲው) አርማ ያረፈባት ነጭ ወረቀት ልትበቃ ነው። አዲዮሰ ኢሕአዴግ፣ አሎ ኢሠፓ!! ይሰማል መቀሌ ?! ይሰማል አዳማ?!

(አዲስ ስታንዳርድ ያወጣውን የብልጽግናን ረቂቅ መተዳደሪያ ደንብ ለማንበብ እዚህ ይጫኑ!)

ራሚደስ

አዲስ ቪዲዮ

ዜና እና ፖለቲካ

ኪነ-ጥበብ

ቪዲዮ

መጻሕፍት

ስለእኛ

ይከተሉን!