20210302 adwa

ክንፈሚካኤል ገረሱ

እርሷ ስታፌዝ ሰማሁና፣

እርሱም ሲያሽሟጥጥ አየሁና።

እኔም አምኜ ተስማምቼ፣

እኔን ሄድኩበት ተጫምቼ።

እናም፤

አትረባም ስለው ሳጣጥለው፣

እኔ እኔን ስንቀው ሳሳንሰው።

ሳይቸኩል ሰምቶ አስተውሎ፣

ቁናዬን ሰጠኝ አንተርፍፎ።

ታህሳሥ ፴ ቀን ፳፻፱ ዓ.ም.

ክንፈሚካኤል ገረሱ

አዲስ ቪዲዮ

ዜና እና ፖለቲካ

ኪነ-ጥበብ

ቪዲዮ

መጻሕፍት

ስለእኛ

ይከተሉን!