20210302 adwa

TPLF

ሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት)

የትግራይ ሕዝብ የትጥቅ ትግል የጀመረበት የየካቲት 11 ቀን 45ኛ ዓመት በዓል ምክንያት በማድረግ የተሠጠ ድርጅታዊ መግለጫ

በዚች አገር የነበረውን ጭቆና፣ ተፅእኖና ቁጥር ስፈር የሌለው ግፍ ”እምቢ አንቀበልም፣ በፍጹም አንገዛም፣ እምቢ ለባርነት!” በማለት የትግራይ ሕዝብ በመሪ ድርጅቱ ሕወሓት እየተመራ የትጥቅ ትግል የጀመረበትን 45ኛ ዓመት እያከበርን እንገኛለን። የካቲት 11 የትግራይን ሕዝብ ፅናትና ድል ወደኋላ መለስ ብለን የምናስታውስበት፣ የዛሬንና የነገ ጉዟችን ከፍተኛ ወኔና ፅናት ተላብሰን በከፍተኛ የትግል መንፈስ ወደፊት የምንገሰግስበት ዕለት ናት። የትግራይ ሕዝብ ጠብመንጃ አንስቶ ትግል ሲጀምር በጦርነት ወቅት የሚያጋጥመውን ሁለገብ ኪሳራ መገመት አቅቶት ሳይሆን ያነገበውን ቅዱስ ዓላማ ከግብ ለማድረስ ተገዶ የገባበት ብቸኛ ኣማራጭ ስለነበረ ነው። የትግራይ ሕዝብ የትጥቅ ትግል ያካሄደው በኢትዮጵያ ሕዝቦች በተለይ ደግሞ በትግራይ ሕዝብ ጫንቃ ላይ ተጭኖ የነበረውን የኣገዛዝ ቀንበር በመደምሰስ አዲስ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ለመትከልና ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ተከባብረው በእኩልነትና በወንድማማችነት የሚኖሩበት፣ በራሳቸው ጉዳይ ላይ ራሳቸው የሚወስኑበት አገር በመፍጠር የጨፍላቂዎች ህልም ለዘለዓለም የሚቀበርበት ሥርዓት በመፍጠር ከድህነትና ድንቁርና በመላቀቅ በሰላም፣ በልማት ዴሞክራሲ ጎዳና ለመገስገስ የሚያስችል መንገድ ለመጥረግ ሲል ነው።

የትግራይ ሕዝብ ይህንን ከባድና የተወሳሰበ ትግል ተሸክሞ፣ ለአፍታ እንኳ አጋዥ ሳይጠይቅና ሳይለግም አኩሪ ታሪክ በመስራት ለማመን የሚያደግት ከባድ መስዋእትነት ከፍሎ፣ ፍጹም ፀረ-ዴሞክራሲ፣ ግፈኛና የድህነትና ድንቁርና ዘበኛ የነበረውን ፋሽስታዊ የደርግ ኢሰፓ ሥርዓት በመደምሰስ በዚች አገር አዲስ ምዕራፍ እንዲፈጠር አድርጓል። የደርግ ሥርዓት ከተደመሰሰ በኋላም አገሪቱ ደርሳበት ከነበረው የመበታተን ጫፍ በማዳን፣ ሁሉንም የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ያሳተፈ ሕገ-መንግሥታዊ ሥርዓት እንዲመሰረት ተኪ የሌለው ሚና ተጫውቷል። ሕገ መንግሥቱ ከጸደቀ በኋላም በዚህች አገር ለአለም ተምሳሌት የሚሆን ሕብረ-ብሔራዊ ፌዴራላዊ ሥርዓት እንዲገነባና በእኩልነት ላይ የተመሰረተች አዲስ ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ እውን እንድትሆን አስችሏል። ለዘመናት በማንነታቸው ምክንያት ይፈሩና ይሸማቀቁ የነበሩ ሕዝቦች በማንነታቸው ኮርተው ራሳቸውን በራሳቸው የሚያስተዳድሩበትና በፌደራል መንግስት ውስጥ ሚዛናዊ ውክልና የሚያገኙበት ሥርዓት እውን ሆኗል። ለዘመናት ምላሽ ያላገኙ የኢትዮጵያ ሕዝብ አንገብጋቢ ጥያቂዎች፣ የብሔርና የማንትነት ጥያቄ፣ የመሬት ባለቤትነትና የሥልጣን ጥያቄ፣ ሁሉም ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ሕገ-መንግሥታዊ ምላሽ አግኝተዋል።

በዚህ አዲስ የትግል ምዕራፍ የአገራችንን የቀልቁለት ጉዞ በመግታት ወደ እድገት ጎዳና የሚያሸጋግር ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመር ተቀይሷል። አገራችን በጨበጥነው የጠራ ልማታዊ መስመር እየተመራች ለመገመት የሚያደግቱ አንፀባራቂ ድሎችን አስመዝግባለች። በተመፅዋችነት ትታወቅ የነበረችው አገር ፈጣንና ተከታታይ ልማት ከሚያረጋግጡ አገሮች ተርታ ለመሰለፍ ችላለች። በዚች አገር ታይተውና ተሰምተው የማያውቁ ዓበይት የልማት ፕሮጀክቶች እውን ሆናዋል። ባረጋገጥነው ፍትሃዊና ፈጣን ልማት በየዓመቱ በሚሊዮች የሚቆጠሩ ዜጎች ከድህነት መስመር ተሻግረዋል። ሰላምና የሕግ የበላይነት ተረጋግጦ፣ የአገራችን ላዕላዊነት ተከብሮ እና ተሰሚነታችን ወደ ከፍተኛ ደረጃ ከፍ ብሏል። በማኅበራዊ መስክም በትምህርት፣ በጤናና በመሰረተ ልማት ዘርፎች ደማቅ ድሎች ተመዝግበዋል። ሰለሆነም ያለፍት 27 ዓመታት ጠላቶች እንደሚሉት “የጨለማ ዘመን¡” ሳይሆን የኢትዮጵያ ሕዝቦች ከጭቆናና ከባርነት ቀንበር ተላቀው የሰላም፣ የልማትና ዴሞክራሲ ትሩፋትን የሚያጣጥሙበት የለውጥ የህዳሴ ዘመን ነበር።

የተከበርከው የትግራይ ሕዝብ!

የተከበራችሁ የሕወሓት አባላት!

አንፀባራቂ ድሎችን እያስመዘገበ የመጣው የልማታዊ ዴሞክራሲ መስመር ባለፉት 3 እና 4 ዓመታት በኢሕአዴግ ውስጥ ባጋጠመ የጥገኛ መበስበስ አደጋ በሃገሪቱ ስፍኖ የነበረው ሰላም ደፍርሶ፣ ተጀምሮ የነበረው ልማት ተስተጓጉሎ፣ የዴሞክራሲ ጥያቄ አደጋ ላይ ወድቆ ይገኛል። ሕወሓት ያጋጠመውን ይህንን የመበስበስ አደጋ በፅናት በመታገል ዳግም ታድሶ ስርኣቱን ለማዳን ከባድ ጥረት ቢያደርግም እንኳ የኢሕአዴግ አባል የነበሩ እኅት ድርጅቶች ራሳቸውን ሳያጠሩና ሳያድሱ በመቅረታቸው በኢህአዴግ ውስጥ የተደረገው የአመራር ሽግሽግ በጥገኛው ሃይል የበላይነት ሊጠቃለል ችሏል። በጥገኛ መንገድ የመጣው የኢህኣዴግ ኣመራር የልማታዊ ዴሞክራሲ መስመርን በመተው ጠቅልሎ ወደ ጥገኛ መበስበስና ፍጹም ግለሰባዊ አምባገነናዊነት መንገድ በመግባት በጥልቅ ተሃድሷችን ወቅት “መደገም የለባቸውም!” ብለን ያወገዝናቸውን ጉድለቶች አሁን በከፋ ደረጃ በመፈፀም ላይ ይገኛል። ባለፉት ሁለት ዓመታት በዚች አገር ከባድ ጥፋቶችና ቀውሶች ተፈጥረው ዛሬ አገራችን ወደ ጥፋትና መበታተን መንገድ በማምራት ላይ ትገኛለች።

የተገነቡትን ተቋማት በማፍረስ፣ አገሪቱን ወደኋላ የመመለስ ጥፋቶችና ተግባራት እየተከናወኑ ይገኛሉ። የአገራችን መድህን የሆነው ሕገ-መንግሥት ተጥሶ፣ የሕግ የበላይነት ተረግጦ፣ ሕብረ-ብሔራዊ የፌዴራል ስርኣቱ በጠራራ ፀሐይ እየተሸረሸረ፣ ተጠብቆ የነበረው ሰላም ደፍርሶ፣ የሕዝባችን አንድነት ተበትኖ፣ ልማት ተኮላሽቶ፣ የዚች አገር ክብርና ሉዓላዊነት በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ ደረጃ ተደፍሮ አገራችን የትናንሽና የትላልቅ የውጪ ኃይሎች መፈንጫ ሆናለች። በዚህ ምክንያት የዚች አገር ህልውና ከማንኛውም ጊዜ በከፋ ደረጃ አደጋ ላይ ወድቆ ይገኛል። በዚህ ሳቢያ ዜጎች በማንነታቸው ምክንያት ህይወታቸውንና ንብረታቸውን ሲያጡ፣ አስከፊ ቅራኔና መፈናቀል ሲደርስ፣ የአገር ዘብ ሆነው ዕድሜ ልካቸውን የታገሉ ጀነራሎች ሲቀጠፋ፣ ዮኒቨርስቲዎች ከጥናትና ምርምር ማእድ ወጥተው ወደ ሁከትና ግርግር ሲገቡ፣ ተማሪዎች ህይወታቸውን ሲያጡና በወጡበት ሲታገቱ ማየት ዕለታዊ ተግባር ሆኗል።

ከዚህም አልፎ በሕጋዊ መንገድ ሥልጣን ይዞ በዚች አገር ሁለገብ እድገት፣ ሰላምና የሕግ የበላይነት አረጋግጦ ይመራ የነበረው ኢህአዴግ በፍጹም ፀረ- ዴሞክራሲ፣ በህገወጥ አካሄድና በእኅት ድርጅቶች ክህደት እንዲፈርስ ተደርጓል፤ አዲስ ብልፅግና የተባለ ድርጅትም ተመስርቷል። ኢህአዴግ በምርጫ ተወዳድሮ የያዘውን ሥልጣን ጊዜው ደርሶ ለሕዝብ ሳያስረክብ በመጥለፍ በፌደራልና በአዲስ አበባ አስተዳደር ሕወሓት ከኃላፊነት እንዲነሳ እየተደረገ ነው። በዚች አገር ፍጹም ፀረ-ዴሞክራሲና አፈና ነግሷዋል። ፖለቲካዊ ምህዳሩ ጠቧል፣ የተለየ ሃሣብ ያላቸው የፖለቲካ ድርጅቶች፣ ግለሰቦችና ጋዜጠኞች ይታሰራሉ፣ ይታፈናሉ።

የተከበርከው የትግራይ ሕዝብ!

የተከበራችሁ የሕወሓት አባላት!

በዚች አገር የተፈጠረው ፖለቲካዊ ሁኔታ ፈታኝ ቢሆንም እንኳ ድርጅታችን ሕወሓት ገና በጥዋቱ ያነገበውን ሕዝባዊ ዓለማ ታጥቆ አሁንም በብርታት፣ በፅናትና በብስለት በመመከት ላይ ይገኛል። ከትምክህትና ከአድሃሪያን ኃይሎች ጋር ፊት ለፊት ገጥሞ በአጠቃላይ በአገሪቱ የሕግ የበላይነትና ሥርዓት እንዲከበር፣ በተለይ ደግሞ የትግራይ ሕዝብ ህልውናና ደህንነት በየትኛውም ቦታና ጊዜ እንዲከበር ዛሬም እንደወትሮው በፅናት በመታገል ላይ ይገኛል። ሕብረ-ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርኣቱ እንዳይፈርስ፣ የሕግ የበላይነት እንዲረጋገጥ፣ በዜጎች በተለይም በሕዝባችን ላይ የሚደርሰው ጥቃት እንዲቆም ሕወሓትና የትግራይ ሕዝብ የሚያደርጉትን ያለሰለሰ ትግል ለማደናቀፍ ከዚህም ከዚያ የተሰባሰቡ የትምክህት ኃይሎች ግንባር ፈጥረው ዘምተዋል። የትግራይ ሕዝብንና መሪ ድርጅቱ ሕወሓትን አንገት ለማስደፋትና ለማንበርከክ ያላቸውን ሃይል ሁሉ አሟጠው እየተረባረቡ ይገኛሉ። ተሸናፊ የትምክህት ኃይሎች ያገኙዋትን ዕድል ተጠቀመው የትግራይን ሕዝብ ዳግም ለመጨፍለቅ ቀን ከሌት የተደራጀና የተቀናጀ ጥቃት እየፈፀመሙ ይገኛሉ።

ይሁን እንጂ ምኞታችንና ፍላጎታችን ብትር በነቀነቀ ላይ ብትር መነቅነቅ አይደለም ። ዓላማችን ለረጅም ጊዜ በድህነት፣ በድንቁርናና በጦርነት የተጠቃውን ሕዝባችንን በልማት መካስ ነው። የትግራይ ሕዝብ ህልውናና ድህንነት የሚከበረውም በልማት መስክ በምናስመዝግባቸው ሁለገብ ድሎች፣ በመልካም አሰተዳደር መስክ በምናረጋግጠው እመርታ፣ በክልላችን በምናረጋግጠው ዋስትና ያለው ሰላምና ፀጥታ ነው። ኣጀንዳችን ሰላም፣ ልማት፣ ዴሞክራሲና በሁሉም ሕዝቦች እኩልነት ላይ የተመሰረተ፣ ለሁሉም ሕዝቦች እኩል ዕድል የሚሰጥ ሕገ-መንግሥታዊ ፌደራላዊ ሥርዓት እንዳይፈርስ መታገል ነው።

ስለሆነም የትግራይን ሕዝብና መሪ ድርጅቱ ሕወሓትን ከዚህ መሰረታዊ አጀንዳው አውጥቶ በውጥረት ውስጥ በማስገባት አንገቱን እንዲደፋና እንዲንበረከክ ለማድረግ የሚደረገው ጥረት ከንቱ ድካም መሆኑን ሊገነዘቡ ይገባል። የትግራይ ሕዝብ እንኳንና ዛሬ ቀድሞም ቢሆን በጭፍጨፋና በረሃብ አልተንበረከከም። ከወጣንበት ከፍታ እየጨመርን እንሄዳለን እንጂ በፍጹም አንወርድም፤ ፍትሃዊ ትግል እስካካሄድን ድረስም ድላችን አያጠራጥርም።

የተከበርከው የትግራይ ሕዝብ!

ጠንካራው ታጋይ ሕዝባችን ዛሬም እንደወትሮህ በማንኛውም አይነት ግርግር ሳትደናገር መስመርህን በፅናት ኣንግበህ ከድርጅትህ ጎን ተሰልፈህ በመታገል ላይ ትገኛለህ። ድርጅትህን እያጠራህና እያጎለበትክ ከመንገድህ ዝንፍ ሳትል በመራመድ ላይ ትገኛለህ። በትክክለኛ ዓላማ ላይ የተመሰረተ ትጥቅህን ሳታላላ፣ የፅናት አብነት ሆነህ፣ ፈተናዎችን በትእግስት እየተሻገርክ ወደፊት በመገሰገስ ላይ ትገኛለህ። እስካሁን ላደርገከው ትግልና ምከታ ድርጅትህ ሕወሓት ከፍተኛ አክብሮቱን ይገልፃል። ዛሬም ነገም መልካቸው እየተቀያየረ የተለያዩ ፈተናዎች ሊያጋጥሙህ እንደሚችሉ ጥርጥር የለውም። እንደ ብረት በጠነከረ የአላማ ፅናትህና አንድነትህ እንቀልፍ ያጡት የትምክህት ኃይሎችና ተባባሪዎቻቸው በውስጥህ ክፍተት ለመፍጠር ብዙ ሀብት በማፍሰስና በሥልጣን በመደለል ቅጥረኞችን መልምለው አንዳንዴ አከባቢያዊ ኋላቀር አስተሳሰቦችን በማርገብገብ፣ ሃይማኖታዊ ፅንፍ በመያዝና ፀረ- ሕዝብ ጥያቄዎችን በማንሳት ሌላ ጊዜ ደግሞ አግባብነት ያላቸውን ጥያቄዎችህን መልካቸውን በመቀየር እንደብረት የጠነከረ አንድነትህን ለማደፍረስ ይንቀሳቀሳሉ። ወደፊትም እንዲህ አይነት ሴራዎችን ማጠንጠናቸው ኣይቀርም። አንተም እንደወትሮህ በብቃትህ እንክርዳዱን ከስንዴው በመለየት አንገዋላቸው። ደህንነትህንና ህልውናህን አደጋ ላይ የሚጥሉ የውስጥና የውጭ ጠላቶችን በፅናት ታገላቸው።

ደህንነትህና ህልውናህ የሚጠበቀው በምታደርገው ሁሉገብ ትግል መሆኑን ተረድተህ ልማትህን አጠናክረህ ቀጥል፤ ፀረ-ልማት አስተሳሰቦችንና ተግባራትን ታገል፤ ሀብትህን በሥርዓት አስተዳድር፤ ቆጥብ፤ ጥሪትህንና ሀብትህን አታባክን፤ ሰላምህን ጠብቅ፤ አከባቢህን ባንዳ እንደይረግጠው እንደወትሮህ በንቃት ተከታተል፤ ተደራጅተህ ሁሉ ዓይነት ትግልህን አጠናክር፤ በምታደርገው የትግል አይነት ሁሉ ድርጅትህ ሕወሓት ከጎንህ ነው። ለሁለገብ ትግልህና ፅናትህ የሕወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ ያለውን የላቀ ክብርና አድናቆት በመግለፅ፣ ለላቀ ትግልና ድል እንድትዘጋጅ ጥሪውን ያቀርብልሃል።

የተከበራችሁ የሕወሓት አባላት!

የገባንበት የምከታ ምዕራፍ ካለፉት ወቅቶች በአይነቱም በይዘቱም በጣም የተለየ ነው። በአንድ በኩል ከኛ ጋር ሆነው ሲታገሉ የነበሩ እኅት ድርጅቶች በፈፀሙት ታሪካዊ ክህደት የጋራ አደረጃጀታችን የነበረው ኢህአዴግ በፀረ-ዴሞክራሲያዊና በህገ-ወጥ መንገድ በመፍረሱ ምክንያት ሕወሓት በልማታዊና በዴሞክራሲያዊ መስመሩ ላይ የቆመበት ሁኔታ በመፈጠሩ፣ በዚህ መስመር ላይ የሚቃጣ የውስጥና የውጭ ፈተና ሁሉ በኛ ላይ ያነጣጠረ መሆኑን ተገንዝባችሁ ለመመከት እስካሁን እንዳደረጋችሁት ሁሉ ወደፊትም በፅናት ታገሉ። በሌላ በኩል ደግሞ በክልላችን የጀመርናችው የሰላም፣ የልማት የዴሞክራሲ፣ ፍትህና መልካም ኣስተዳደርን የማረጋገጥ አጀንዳዎች ከግብ ለማድረስ በጊዜ የለንም መንፈስና የነበሩብንን ጉድለቶች በሚያካክስ ሁኔታ ሁለገብ ርብርብ እንድታደርጉ የሕወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ ጥሪውን ያቀርብላቸኋል።


የተከበራችሁ የስማዕታት ቤተሰቦች፣ የጦር ኣካል ጉዳተኞች፣ ታጋየችና የትግላችን ነባር ዓቅሞች!

በከፈላችሁት ከባድ መስዋእትነት የተረጋገጠው ሰላም በመደፍረሱ፣ ልማት በመደናቀፉና የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ አደጋ ላይ በመውደቁ ከፍተኛ ቁጣ እንደተሰማችሁ ድርጀታችን ሕወሓት ያምናል። ይህ በመሆኑም በቀረቻችሁ አካልና ዕድሚያችሁ መስመሩንና ስርኣቱን ለመጠበቅ ያለባችሁን ችግሮች ወደጎን በመተው ያለምንም እረፍት በመታጋል ላይ ትገኛላችሁ። ወደፊትም እንደከዚህ በፊቱ ሁሉ ተደራጅታችሁ ከመመከት ውጪ ሌላ አማራጭ የለም። ስለሆነም ያጋጠመንንና ሊያጋጥመን የሚችለውን ፈተና ልክ እንደትናንቱ የታመቀ ዓቅማችሁንና ልምዳችሁን በመጠቀም ከድርጅታችሁና ከሕዝባችሁ ጎን በመቆም ዳግም ታሪክ እንድትሰሩ ድርጅታችሁ ሕወሓት ጥሪውን ያቀርብላችኋል።

የተከበራችሁ የትግራይ ወጣቶች!

“ሁኔታዎች ሲፈጠሩ የታላቆቻችሁን አደራ እንዳትበሉ!” የሚለውን ከባድ የአደራ ቃል ጨብጣችሁ ምክንያታዊ ትግል በማካሄዳችሁ የትግራይን ብቻ ሳይሆን የሃገሪቱን የፖለቲካ ሚዛን ለመለወጥ የሚያኮራ ትግል በማካሄድ ላይ ትገኛላችሁ። ያሉባችሁን ችግሮች ወደጎን በማቆየት በትግራይ ሕዝብ ህልውናና ደህንነት ላይ አትኩራችሁ ጠንካራ ትግል በማካሄድ ላይ ትገኛላችሁ። በታላቆቻችሁ ታሪክ ላይ አዲስ ወርቃዊ ታሪክ በማስመዝገብ ላይ ትገኛላችሁ። እስካሁን ላካሄዳችሁት ስኬታማ ትግል ድርጅታችሁ ሕወሓት ከፍተኛ አድናቆት አለው። ወደፊትም የትግራይን ሕዝብ አንድነት ለማደፍረስ የሚወጠኑ ሴራዎችን በንቃትና በጠንካራ አደራጃጀት እንደምታከሽፉት አንጠራጠርም። ከሕዝባችሁ ጎን ቆማችሁ ለመመከት በምታደርጉት ትግልና ሁለገብ ችግራችሁን ለመፍታት በሚደረገው ርብርብ ድርጅታችሁ ሕወሓት ከጎናችሁ እንደሚቆም ሊያረግጥላችሁ ይወዳል።

የተከበራችሁ የትግራይ ሴቶች!

በትጥቅ ትግሉ ወቅት ድርብ ሸክም ተሸክማችሁ ታሪክ የማይረሳው ፅናት ኣሳይታችሁ ለድል በቅታችኋል። በዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታና በልማትም ተደጋጋሚ የሚያኮራ ታሪክ አስመዝግባችኋል። አሁን በሚካሄደው ምከታም በከፍተኛ ወኔና ቆራጥነት አራስ ነብር ሆናችሁ በመመከት ላይ ትገኛላችሁ። እስካሁን ላደረጋችሁት ትግል ድርጅታችሁ ሕወሓት የላቀ አድናቆቱን ያቀርብላችኋል። ወደፊት በሚካሄደው ሁለገብ የመመከት እንቅስቃሴም ዳግም ታሪክ እንደምትሰሩ አንጠራጠርም። ያለባችሁን ዘርፈ ብዙ ችግሮች ከፍተኛ ትኩረት ሰጥተን እንደምንፈታችው ድርጅታችሁ ሕወሓት ያረጋግጥላችኋል።

የተከበራችሁ የትግራይ ምሁራንና ባለሀብቶች!

በተካሄደው ፀረ-ድህነትና ኋላቀርነት ትግል ድርሻችሁ ከፍተኛ እንደነበረ የሚታወቅ ነው። አሁን ያጋጠመውን ፈተና በመመከት ረገድም ሙሉ ኃላፊነት ወስዳችሁ በእውቀታችሁና በሀብታችሁ ከሕዝባችሁና ድርጅታችሁ ጎን በመቆም ለምታደርጉት ምከተ ያለንን አክብሮትና ኣድናቆት እየገለፅን፣ ወደፊትም ያሉትን እድሎች ኣሟጣችሁ ወደ ትግራይ ሕዝብ ጥቅም ለመለወጥና፣ የሚጋጥሙ ፈተናዎችን በመመከት በከፍተኛ ደረጃ ለሕዝባችሁ አስተዋፅኦ እንድታደርጉ የሕወሓት ማእከላዊ ኮሚቴ ጥሪውን ያቀርባል።

የተከበራችሁ በውጭ አገር የምትኖሩ የትግራይ ተወላጆች!

በመራራው የትግራይ ሕዝብ የትጥቅ ትግል ወቅት ከሕዝባችሁና ከድርጅታችሁ ሕወሓት ጎን በመሰለፍ በእውቀታችሁ፣ በገንዘባችሁና ሙሉ ህይወታችሁን በማበርከት የማይረሳ ገድል ፈፅማችኋል። የትጥቅ ትግሉ ከተጠቃለለ በኋላም በትግራይ ዘርፈ ብዙ ልማትና ሰላም ለማረጋገጥ ከናንተ የሚጠበቀውን ሁሉ እያበረከታችሁ ቆይታችኋል። ባለፈው እንደፈፀማችሁት ታሪክ ሁሉ አሁንም የትግራይ ሕዝብና መሪ ድርጅቱ ሕወሓት የገጠማቸውን ፈተና በፅናት ለመሻገር ያለምንም ልዩነት በፅናት በመታገል ላይ ትገኛላችሁ። እስካሁን ለአደረጋችሁት ሁለገብ ፅናትና ምከታ ድርጅታችሁ ሕወሓት ምስጋናውን እየገለፀ ወደፊትም የጀመራችሁትን ትግል ወደላቀ ደረጃ በማሸጋገር ከሕዝባችሁ ጎን ተሰልፋችሁ እንድትመክቱ የሕወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ ጥሪውን ያቀርባል።

የተከበራችሁ የክልላችን ተፎካካሪ ፓርቲዎችና ሲቪክ ማኅበራት!

የክልላችን ተፎካካሪ ፓርቲዎችና ሲቪክ ማኅበራት የየካቲት 11 ውጤት መሆናችሁን የምትረዱት ሃቅ ነው። በክልላችን ለሚረጋገጠው ሰላም፣ ልማትና ዴሞክራሲ ስርአት ግንባታ የምታበረክቱት አስተዋፅኦ ቀላል እንዳልሆነ እንገናዘባለን። በተለይም በትግራይ ሕዝብ ላይ ያጋጠመውን ፈተና በፅናት ለመሻገርና የትግራይ ሕዝብን ህልውናና ደህንነት ለማረጋገጥ ለምትታገሉ ድርጅቶችና ማኅበራት ሕወሓት ያለው አድናቆት ከፍተኛ ነው። ወደፊትም በሚደረገው የመመከተ እንቅስቃሴም በማንኛውም አይነት ቅጥፈትና ድለላ ሳትንበረከኩ ከሕዝባችሁ ጎን በመቆም ኃላፊነታችሁን በተግባር እንድታረጋግጡ ጥሪያችንን በማቅረብ፣ የምታደርጉትን ትግል ሕወሓት እንደሚደግፍ ልንገልፅላችሁ እንወዳለን።

የተከበራችሁ ሕገ-መንግሥታዊና ሕብረ-ብሔራዊ ፌደራሊስት ኃይሎች!

የበለፀገች፣ ዴሞክራሲያዊ፣ ሰላሟ የተጠበቀ፣ ሉዓላዊነቷ የተከበረና የሕዝቦች እኩልነት የተረጋገጠባት አገር ለመመስረት የትግራይ ሕዝብና መሪ ድርጅቱ ሕወሓት የከፈሉትን መስዋእትነት የምትረዱትና ታሪክ የማይረሳው ነው። በከባድ መስዋእትነት የተረጋገጠው የሕግ የበላይነት፣ ሰላምና ፌደራል ሥርዓት ተጥሶ አገራችን በመበታተን አደጋ ላይ ወድቃለች። የአገራችንና የህብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርአታችን ቀጣይነት የሚረጋገጠው ሕገ-መንግሥታዊ ሥርዓት ሲከበር ብቻ ነው። ስለሆነም ሕገ-መንግሥትንና ሕብረ-ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርአትን ከአደጋ ለማዳን የጀመራችሁትን ትግል በማጠናከር ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስ በሚደረገው ትግል በጋራ እንደምንሰራ ሕወሓት በድጋሜ ሊያረጋግጥላችሁ ይወዳል።

የተከበራችሁ የአገራችን ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች!

በጋራ ባደረግነው ትግልና በተከፈለው መስዋእትነት መላ የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በአገራችን ጉዳይ በእኩልነት የመሳተፍና የመጠቀም ዕድል አረጋግጠናል። ይሁን እንጂ በትግላችሁ የተረጋገጠው ሕገ-መንግሥታዊ ሥርዓት በትምክህት ኃይሎች አደጋ ላይ ወድቆ ይገኛል። የሕገ-መንግሥቱና የህብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ሥርዓት መፍረስ ወደ አገር መበታተንና እልቂት እያመራ መሆኑን በተግባር እያየነው እንገኛለን። ስለሆነም ሕገ-መንግሥቱንና ሕብረ-ብሔራዊ ፌዴራላዊ ስርኣቱን ለማዳን እንደቀድሞው በጋራ እንድንታገል ሕወሓት ጥሪውን ያቀርባል።

የተከበርከው የኤርትራ ሕዝብ!

የትግራይ ሕዝብና ሕወሓት በኤርትራ ሕዝብ ጥያቄ ላይ ተደራድረውም ሆነ ተሳስተው እንደማያውቁ ትገነዘባለህ። በጋራ በከፈልነው መስዋእትነት ጨቋኙ የደርግ ስርዓት ደምስሰን የጋራ ድል ጨብጠናል። የትግልህ መንስኤ የሆነውን የራስህን ዕድል በራስህ የመወሰን መብት አረጋግጠሃል፤ በዚህም ሕወሓትና የትግራይ ሕዝብ ይኮራሉ። ይሁን እንጂ ባለፉት 20 ዓመታት አሰፈላጊ ባልሆነ ጦርነትና ግጭት ውስጥ ገብተን ሁላችንም አስፈላጊ ያልሆነ ዋጋ ከፍለናል። ይህ የፈጠረው ጠባሳ ቀላል እንደማይሆን ሁላችንም የምንገነዘበው ሃቅ ነው። አሁን ግን የጋራ ጥቅማችንንና ታሪካዊ ዝምድናችንን በማደስ የጋራ እድገት ለማረጋጥ ወደሚያስችል ደረጃ እንድናሸጋግረው ሕወሓት በድጋሚ ጥሪውን ያቀርባል።

መስመራችንን አንግበን ለምከታ!
ዘላለማዊ ክብር ለሰማእታት!
የሕወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ
የካቲት 2012 ዓ.ም.
መቐለ

አዲስ ቪዲዮ

ዜና እና ፖለቲካ

ኪነ-ጥበብ

ቪዲዮ

መጻሕፍት

ስለእኛ

ይከተሉን!